ระบบสารสนเทศบุคลากร รพ.ยางตลาด
Personnel Information System Yangtalad Hospital.

ลงทะเบียนข้อมูลบุคลากร


Implement by Thada Kullapha,  Computer Technical Officer.   Copyright  ©  Yangtalad Hospital  2561 - 2563.