คัดกรอง Covid-19 เจ้าหน้าที่ รพ.ยางตลาด
Covid-19 Screening for Staff of Yangtalad Hospital

บันทึกข้อมูล

ดูรายงาน

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

ติดเชื้อสะสม

0

( เพิ่มขึ้น 0 )

หายแล้ว

0

( เพิ่มขึ้น 0 )

รักษาอยู่ใน รพ.

0

0

เสียชีวิต

0

( เพิ่มขึ้น 0 )

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อัพเดทล่าสุด :

Implement by Thada Kullapha. Yangtalad Hospital.