ระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลยางตลาด
Human Resources System, Yangtalad Hospital.

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

เข้าใช้งานครั้งแรกใช้รหัสประชาชนเป็นรหัสผ่าน

ตรวจสอบ username คลิก

Design and Development by Thada Kullapha,  Computer Technical Officer.   Copyright  ©  Yangtalad Hospital  2561-2563.