การให้บริการด้านสุขภาพ

การให้บริการด้านสุขภาพ

วัน

รายการให้บริการ

ในเวลา

นอกเวลา

จันทร์

 - ตรวจโรคทั่วไป

08.00 ? 16.00

-

 - คลินิคความดันโลหิตสูง

08.00 ?16.00

-

อังคาร

 - ตรวจโรคทั่วไป

08.00 ? 16.00

-

 - คลินิคเบาหวาน

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคโรคไตเรื้อรัง

08.00 ? 16.00

-

พุธ

- ตรวจโรคทั่วไป

08.00 ? 16.00

-

- คลินิควัณโรค ( TB )

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคด้านสุขภาพ

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคผู้สูงอายุ

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคไทรอยด์

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคธาลัสซีเมียเด็ก

08.00 ? 16.00

-

พฤหัสบดี

- ตรวจโรคทั่วไป

08.30 ? 16.30

-

- คลินิคหอบหืดเด็ก

08.00 ? 16.00

 

- คลินิคเบาหวาน

08.00 ? 16.00

 

ศุกร์

- ตรวจโรคทั่วไป

08.30 ? 16.30

-

- คลินิคหอบหืดผู้ใหญ่

08.00 ? 16.00

-

- คลินิคไทรอยด์เด็ก

08.00 ? 16.00

 

- คลินิควัณโรคเด็ก( TB )

08.00 ? 16.00

 

เสาร์อาทิตย์

 - ตรวจโรคทั่วไป

08.00 ? 12.00

-