เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลยางตลาด

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลยางตลาด

 

ดาวน์โหลด

โรงพยาบาลขอเลื่อนการสอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดาวห์โหลด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 03/01/2019

 

ดาวน์โหลด