รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24/05/62

ดาวห์โหลด 

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 03/01/2019

 

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาดรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด