ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

 

 

 

ดาวน์โหลด

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลยางตลาด

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลยางตลาด

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

ดาวน์โหลด 

โรงพยาบาลขอเลื่อนการสอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดาวห์โหลด