เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ

 

ดาวน์โหลด

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าครุภัณฑ์ นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าครุภัณฑ์ นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุการแพทย์+เวชภัณฑ์+ทันตกรรม นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุการแพทย์+เวชภัณฑ์+ทันตกรรม นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุสำนักงาน+งานบ้าน+แต่งกาย+อื่นๆ+ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นัดเก็บเช็ค 15 กรกฎาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุสำนักงาน+งานบ้าน+แต่งกาย+อื่นๆ+ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นัดเก็บเช็ค 15 กรกฎาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฏาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่ายา นัดเก็บเช็ควันที่ 15 กรกฏาคม 2562

 

ดาวน์โหลด