รื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ( Hematology Reagent )

รื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ( Hematology  Reagent )

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์(lmmunololgy and Serology)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์(lmmunololgy and Serology)

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์(Biochemistry test)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์(Biochemistry test)

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวชภัฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลด