ผู้ดูแลระบบ

- นายนพรัตน์ นนทะมาตย์


ทีมพัฒนาโปรแกรม และรายงาน

- คุณอุเทน จาดยางโทน (สสจ.พิษณุโลก) Project Manager

- คุณสุพัฒนา ปิงเมือง (รพสต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) Co-Programmer

- คุณสุจินต์ สุกกล้า (รพท.ศรีสังวรณ์ สุโขทัย) Co-Programmer

- คุณนครินทร์ เกตุวีระพงศ์ (รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก) Co-Programmer

- คุณศรศักดิ์ สีหะวงษ์ (สสจ.พิษณุโลก) Report Programmer & CUT Tool

- คุณภศล สุริยะ (รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) Implementor & Custom-Report Programmer

- คุณจิรชาย นาบุญมี (สสอ.ร้องกวาง จ.แพร่) Report Programmer

- คุณเดชา สายบุญตั้ง (รพ.ด่านซ้าย จ.เลย) Tester

กลุ่ม Facebook DHDC
Source Code
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so' - /usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'r' => 'site/about',
];

$_SERVER = [
  'UNIQUE_ID' => 'XOt1bK0hT-mXVH3ZMTopzQAAAAA',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_HOST' => 'www.yth.go.th',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16',
  'SERVER_NAME' => 'www.yth.go.th',
  'SERVER_ADDR' => '192.168.146.9',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'REMOTE_ADDR' => '54.157.61.68',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'SERVER_ADMIN' => 'root@localhost',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/var/www/html/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '45428',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => 'r=site%2Fabout',
  'REQUEST_URI' => '/dhdc/frontend/web/index.php?r=site%2Fabout',
  'SCRIPT_NAME' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'PHP_SELF' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1558934892.453,
  'REQUEST_TIME' => 1558934892,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];