หมวดรายงาน-ประชากร

ประมวลผล 2019-05-27 05:42:14

1) ปิรามิดประชากร(จำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ)

2) จำนวนประชากรแยกตามประเภทการอยู่อาศัย

3) ตรวจสอบ 13 หลัก

4) สิทธิการรักษาของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง