หมวดรายงาน-โรคไม่ติดต่อ

ประมวลผล 2019-05-27 05:42:14

1) Color chart ผู้ป่วยความดันโลหิต-HT(ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

2) Color chart ผู้ป่วยความดันโลหิต-HT(ไม่ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

3) Color chart ผู้ป่วยเบาหวาน-DM(ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

4) Color chart ผู้ป่วยเบาหวาน-DM(ไม่ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

5) ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c และควบคุมน้ำตาลได้ดี (ปรับ 20150217)

6) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ปรับ 20150217)

7) ผู้ป่วยความดันที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

8) ผู้ป่วยความดันที่เป็นโรคเบาหวาน

9) ผู้ป่วยความดันที่มารับบริการ

10) ผู้ป่วยความดันที่ควบคุมความดันได้ดี

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so' - /usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'r' => 'ncd/index',
];

$_SERVER = [
  'UNIQUE_ID' => 'XOuAhOSneFPJ9bmA2RGXXgAAAAU',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_HOST' => 'www.yth.go.th',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16',
  'SERVER_NAME' => 'www.yth.go.th',
  'SERVER_ADDR' => '192.168.146.9',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'REMOTE_ADDR' => '54.157.61.68',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'SERVER_ADMIN' => 'root@localhost',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/var/www/html/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '51252',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => 'r=ncd%2Findex',
  'REQUEST_URI' => '/dhdc/frontend/web/index.php?r=ncd%2Findex',
  'SCRIPT_NAME' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'PHP_SELF' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1558937732.89,
  'REQUEST_TIME' => 1558937732,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];