หมวดรายงาน-แพทย์แผนไทย

ประมวลผล 2019-05-27 05:42:14

1) รายงาน 10 อันดับการให้รหัสโรคแพทย์แผนไทย

2) รายงาน 10 อันดับการให้รหัสหัตถการแพทย์แผนไทย

3) มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรผู้ป่วยนอก

4) รายงานสรุปสัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย

5) รายงานอันดับการจ่ายยาสมุนไพร

6) รายงานการให้บริการ นวด อบ ประคบ

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง