หมวดรายงานทันตกรรม

ประมวลผล 2019-05-27 05:42:14
ทันตกรรมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ทันตกรรมกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ทันตกรรมกลุ่มเด็กอายุ 3 - 5 ปี
ทันตกรรมเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม 1 - 6
ทันตกรรมในผู้สูงอายุ
ทันตกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง