ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์
 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง
 ร้อยละของประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60ปี ภายใน 5 ปี
ประชาชนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UC
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
 อัตรานอน รพ. ของเด็ก แรกเกิด - 5 ปี ด้วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวม
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรควัณโรค
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน
ประชากรตามกลุ่มอายุได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช
เด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช
 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dT
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so' - /usr/lib64/php/modules/sqlsrv.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$_SERVER = [
  'UNIQUE_ID' => 'XMAtX7mmWGsn26O3IjdJGwAAAAY',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Wed, 16 Jan 2019 22:23:57 CET',
  'HTTP_HOST' => 'www.yth.go.th',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16',
  'SERVER_NAME' => 'www.yth.go.th',
  'SERVER_ADDR' => '192.168.146.9',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'REMOTE_ADDR' => '34.230.84.215',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/var/www/html',
  'SERVER_ADMIN' => 'root@localhost',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/var/www/html/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '43108',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REQUEST_URI' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'PHP_SELF' => '/dhdc/frontend/web/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1556098399.982,
  'REQUEST_TIME' => 1556098399,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];